แผนกวิชาซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
แผนการสอน (แผนกซ่อมบำรุง)
ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง อันดับ
1 ว่าที่ ร.ต. วัฒนา มีต้องปัน ครู (หน.แผนก) คศ.2
2 นายนพพันธุ์ แก้วเพชร ครู คศ.2
3 นายนรากร คงศรี ครูผู้ช่วย
4 นายชยพล ศรีดีเอี่ยม พนักงานราชการ (ครู)
5 นายดำรงค์ พลเสน ครูอัตราจ้าง

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท DOCX, ขนาด 2.27MB)