แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 2.99MB)