ประกาศ !! เรื่อง การเปิดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (รอบ 2 แบบออนไลน์)

📢 ประกาศ !! เรื่อง การเปิดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (รอบ 2 แบบออนไลน์) สามารถ Downlond เอกสารแบบคำร้องที่ facebook งานประชาสัมพันธ์และกรอกเอกสารแบบคำร้องส่งกลับมาที่ อีเมล์ : Wichakan@nptc.ac.th พร้อมเบอร์ติดต่อกลับ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2563